Richtlijnen voor Surinaamse Burgers


Surinamers hebben een visum nodig voor India.

Visum

 • Visum kan online worden aangevraagd bij de Ambassade van India in Paramaribo.
  Dr. Sophie Redmondstraat 239
  PO Box 1329, PARAMARIBO
  Telephone No : (597) 498344
  Fax No : (597) 491106
  Email: india@sr.net
  Web: www.indembassysuriname.com

 • De Indiase overheid is heel strict m.b.t. de geldigheidsduur van het visum. Bezoekers dienen zich te houden hieraan. Voor alle zaken en transacties van welk aard dan ook wordt eerst gekeken naar de geldigheid van het visum.

 • Indien bezoekers van plan zijn langer in India te blijven dan de geldigheidsperiode van hun visum, dient de verlenging vooraf gedaan te worden. Dit proces kan heel tijdrovend zijn, afhankelijk van de stad waar de bezoeker zich bevindt. Het is raadzaam dit proces zo spoedig mogelijk op te starten. Indien de bezoeker een toeristen visum bezit, kan deze niet worden omgezet in een andere categorie. Voorts kan het verblijf in India niet worden verlengd, tenzij er een goede reden daarvoor bestaat (zoals ziekte, overlijden).

 • Indien de bezoeker zich nog in India bevindt na het verstrijken van zijn/ haar visum, kan betrokkene gearresteerd worden. Het Indiaas rechtssysteem is heel erg langdurig, dus dient de bezoeker attent te zijn op de geldigheidsduur van het visum.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bezoekers dienen een gele koorts vaccinatie te hebben voor verkrijging van een visum voor India. De vaccinatie kaart in dit kader dient u in uw bezit te hebben gedurende uw reis naar India, aangezien het verzoek kan worden gedaan door de Indiase autoriteiten op de luchthaven of elders tot het vertonen hiervan.

 • Het is aan te raden vaccinaties te hebben m.b.t. andere gezondheidsproblemen waaronder hepatitis, malaria en tuberculose.

 • Houd alle voorgeschreven medicatie voorhanden, bijvoorbeeld medicatie voor verkoudheid (griep), diarree, hoofdpijn en rehydratie.

 • Bij het bezoeken van een arts dient erop te worden toegezien dat deze een erkende arts is.

 • Het is raadzaam slechts water uit flessen te consumeren, alsook het nuttigen van straatvoedsel te vermijden vanwege de slechte hygienische omstandigheden.

 • De zomer hitte kan leiden tot hitte aanvallen. Het is raadzaam veel water te drinken, alsook zonbeschermende kleding te dragen.

Veiligheidsmaatregelen

 • Terrorisme, in de vorm van bomsaanslagen, is een realiteit in India, waarbij drukke gebieden zoals markten, winkelcentra en openbare tempels/ monumenten vaak als doelwit worden gebruikt. Bezoekers worden geadviseerd waakzaam te zijn en kennis te nemen van de dagelijkse nieuwsuitzendingen.

 • Taxi's en autorikshaws zijn voorzien van een electronische/digitale " fare meter". Hierop wordt het bedrag van je rit afgebeeld. In Delhi is de autorikshaw fare Rs. 25 voor de eerste 2 km, daarna Rs.8/km additioneel. Op de autorikshaws staat de naam, registratienummer en telefoonnummers van de eigenaar zichtbaar vermeld. Gelieve notitie te nemen van zulke zaken ter voorkoming van "overcharging" en andere incidenten.

Burger registratie

 • Alhoewel het geen verplichting is wordt registratie van Surinaamse burgers bij de Ambassade h.t.l. sterk aanbevolen met vermelding van adres en telefoonnummer.

Inschrijving bij het Regionaal Registratiekantoor voor Buitenlanders (FRRO)

 • Sommige bezoekers zijn verplicht zich te registreren bij de dichtsbijzijnde FRRO. Dit geldt in het bijzonder voor bezoekers die langer dan 180 dagen in India wensen te verblijven. Registratie dient binnen 14 dagen na aankomst in India plaats te vinden. Late registratie levert een fikse boete op.

 • Het is raadzaam de FRRO continu te informeren inzake de verblijfplaats, in het bijzonder als men veranderd van woonplaats, verhuisd naar een andere stad binnen India en indien men van plan is een reis te ondernemen naar het buitenland. Bij verhuizing naar een andere stad binnen India dient n.l het registratie bestand te worden overgedragen aan de FRRO in de nieuwe stad.

 • Het is raadzaam kopieen te maken van correspondenties/documenten afgestaan aan de FRRO. In geval van het misplaatsen of kwijtraken van documenten; dit als bewijs van inschrijving bij de FRRO.

 • FRRO kantoren zijn gevestigd in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Amritsar. In steden waar er geen FRRO kantoor gevestigd is kan de informatie worden doorgegeven aan de hoofdinspecteur van politie van betreffende Staat.

Ingaande 9 januari 2015 geldt enkel de Overseas Citizen of India (OCI) status.

De "Person of Indian Origin (PIO)" status is komen te vervallen.

 • - De kosten en vereisten blijven echter het zelfde.

 • - OCI cards kunnen aangevraagd worden bij de Ambassades en High Commissions van India in het buitenland. Degenen die in India resideren kunnen terecht bij de FRRO's.

Voor meer informatie omtrent de OCI zie link http://boi.gov.in/content/overseas-citizen-india-oci-cardholder

Nuttige websites over India

Indiase Overheid                                                          www.india.gov.in

Ministerie van Binnenlandse Zaken                      www.mha.nic.in

Immigratie Bureau                                                       www.immigrationindia.nic.in

Overseas Citizen of India                                            www.immigrationindia.nic.in

Ministerie van Toerisme                                            www.tourism.gov.in

*De verstrekte informatie is bedoeld als richtlijn en bewustwording voor Surinaamse toeristen die wensen af te reizen naar India of Surinamers die resideren h.t.l. en in de regio.

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - www.surinameembassy.in